Selecteer een pagina

Over mij

In mijn werk op een dagbehandeling voor mensen die lijden aan een vorm van dementie en door mijn werk als telefonische coach voor mantelzorgers kreeg ik steeds beter zicht op wat het betekent om mantelzorger te zijn en wat een enorme impact dit op iemands leven kan hebben. Ik merkte ook dat er elke keer heel veel (praktische) vragen waren en mensen door de bomen soms het bos niet meer zagen en dat er een grote behoefte aan ondersteuning was.

Om meer te kunnen betekenen voor de mantelzorger in de ouderenzorg en voor de mantelzorger in het algemeen ben ik mantelzorgmakelaar geworden.

Ik merkte dat alles draait om het vinden van een goede balans: zorgen voor je naaste, maar ook zorgen voor jezelf. Aan het vinden en/of behouden van deze balans wil ik als mantelzorgmakelaar mijn steentje  bijdragen.

Door er op de eerste plaats te zijn voor u, de mantelzorger en samen te kijken wat ik kan overnemen aan regeltaken om de draaglast zo klein mogelijk te houden. Zodat u er kunt zijn voor uw naaste.

Ik beschik over een jarenlange ervaring als professional in de ouderenzorg en met mijn brede achtergrond ben ik goed op de hoogte van alle wet- en regelgeving op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet langdurige zorg, de jeugdwet en de Ziektekostenverzekeringswet.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor mantelzorgmakelaars en sta ingeschreven bij het registerplein.