Selecteer een pagina

Mantelzorger

Zorgen voor een ander is niet iets waar je bewust voor kiest, meestal overkomt het je. Het vraagt veel tijd en energie, ook al doe je het met liefde. Daar komen vaak nog veel regeltaken bij :uitzoekwerk, aanvragen doen etc. En daar zit je als mantelzorger nu niet direct op te wachten.

Op het gebied van een aantal aandachtsgebieden als zorg, welzijn, wonen, arbeid en financiën kan ik met u meedenken en taken uit handen nemen. U behoudt daarbij altijd zelf de regie en geeft aan waarin u ondersteund wilt worden. Daar maken we samen afspraken over.

Een aantal voorbeelden:

  • Langer thuisbljven met voldoende zorg
  • Ondersteuning bij een WMO- aanvraag bv voor hulpmiddelen
  • Uitzoeken van dagbestedingsmogelijkheden
  • Berekenen eigen bijdrage CAK
  • Vervolg afgewezen zorgaanvraag
  • Aanvragen CIZ indicatie
  • Onderzoeken van respijtzorg
  • Informeren over PGB