Selecteer een pagina

Werkgever

Wist u dat 1 op de 4 werknemers mantelzorgtaken verricht? En wist u dat een groot deel daarvan zich overbelast voelt?  Voor deze werkende mantelzorger is de balans tussen zorgen voor de ander en zorgen voor zichzelf zoek.  Als mantelzorgmakelaar kan ik een bijdrage leveren aan het herstellen hiervan. Voor u als werkgever van belang . U komt uw werknemer tegemoet in de ondersteuning van de thuissituatie waardoor ziekteverzuim mogelijk wordt voorkomen of teruggedrongen. Dit draagt bij aan de verzuim- en vervangingskosten en zorgt voor een hogere productiviteit van de werknemer. Bovendien vergroot het uw aantrekkelijkheid als werkgever doordat u sociaal en maatschappelijk verantwoord beleid voert. Binding met de organisatie en behoud van de medewerker vloeien hieruit voort.

Denk hierbij aan:

  • Het houden van een mantelzorgspreekuur
  • Telefonische coaching van medewerkers
  • Geven van voorlichting over mantelzorg
  • Meedenken over mantelzorgbeleid